อักษรย่อโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

อักษรย่อโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

ในกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยเรามีโรงเรียนตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก พอพูดถึงชื่อก็พอนึกออกว่าอยู่สังกัดไหนหรืออยู่ละแวกใด แต่พอเป็นชื่อย่อแล้วแทบจะนึกไม่ออกเลยว่าเป็นอักษรย่อของโรงเรียนไหน แต่ไม่ต้องปวดหัวแล้วเพราะว่าเราได้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในกรุงเทพฯ พร้อมอักษรย่อมาให้แล้ว ไปดูกันเลย

 

รายชื่อโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและอักษรย่อ

กท ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงเรียน อักษรย่อ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ก.ท
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ก.น.
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ก.บ.ว.
โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร ก.พ.
โรงเรียนกิ่งเพชร กรุงเทพมหานคร ก.พ.
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร ก.พ.ศ.
โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ กรุงเทพมหานคร ก.ภ.ว.
โรงเรียนกุลมาฒน์ธนบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ก.ม.ธ.
โรงเรียนกุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร ก.ล.ว.
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ก.ว.
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร (มาจากนามผู้ก่อตั้งโรงเรียน หม่อมเจ้าหญิงสุขศรีสมร เกษมศรี) ก.ศ.
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา กรุงเทพมหานคร ข.ร.
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร ข.ส.
โรงเรียนคลองเตยวิทยา กรุงเทพมหานคร ค.ว.
โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา กรุงเทพมหานคร ค.ศ.
โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร จ.ด.
โรงเรียนจินดามณี กรุงเทพมหานคร จ.ด.ณ.
โรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร จ.ด.พ
โรงเรียนจินดาศึกษา กรุงเทพมหานคร จ.ด.ศ
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร จ.ป.ว.
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร จ.พ.
โรงเรียนอนุบาลจินดาพร กรุงเทพมหานคร จ.พ.
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร จ.ร.
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร จ.ว.
โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ช.จ.ศ.
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ช.ฉ.
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ช.ร.
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล กรุงเทพมหานคร ซ.ก.
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร ซ.ค.
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร ซ.ค.ค.
โรงเรียนเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ซ.จ.
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร ซ.ด.
โรงเรียนเซนท์เทเรซา หนองจอก กรุงเทพ ซ.ท.
โรงเรียนเซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร ซ.ท.
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซ.ป.ธ.
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ซ.ฟ.
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ซ.ย.
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซ.ย.ย.
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร ซ.ล.
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร ซ.ศ.
โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร ฐ.ป.
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ณ.ร.
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร ด.น.
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร ด.ม.
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร ด.ม.จ.
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร ด.ร.
โรงเรียนดรุณาลัย สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ด.ล.ส.
โรงเรียนดุสิตวิทยา กรุงเทพมหานคร ด.ส.ว.
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ต.ว.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ต.อ.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร ต.อ.น.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ต.อ.พ.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ต.อ.พ.ภ.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร ต.อ.พ.ร.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร ต.อ.ส.
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา กรุงเทพมหานคร ถ.พ.
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร ท.ป.๒
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร ท.ป.๓
โรงเรียนทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร ท.ผ.ง.
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" จังหวัดชลบุรี ท.พ.
โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร ท.ภ.
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ท.ภ.บ.
โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร ท.ล.
โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ท.ศ.
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ท.ศ.ร.
โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา กรุงเทพมหานคร ทสว.
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร ธ.ท.
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กรุงเทพมหานคร ธ.บ.ว.
โรงเรียนธรรมภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร ธ.ภ.ร.
โรงเรียนธนบุรีศึกษา กรุงเทพมหานคร ธ.ษ.
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร น.ข.
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร น.ค.
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร น.จ.
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร น.ด.
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร น.ด.ร.
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร น.ต.อ.น.
โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร น.ท.
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพมหานคร น.พ.ม.
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร น.ม.ก.
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร น.ร.
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร นมร.บ.ด.
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร นมร.บ.ร.
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร นมร.ส.ว.
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร นมร.ส.ว.๒
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร บ.ก.
โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม กรุงเทพมหานคร บ.ข.
โรงเรียนเบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร บ.จ.ม
โรงเรียนบูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร บ.ณ.
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร บ.ด.
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร บ.ด.๒
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร บ.ด.๔
โรงเรียนวัดบางเตย กรุงเทพมหานคร บ.ต.
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร บ.น.
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร บ.บ.
โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บ.ป.
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บ.ป.
โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร บ.ป.ส.
โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร บ.ม.
โรงเรียนบางมดวิทยา กรุงเทพมหานคร บ.ม.ว.
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร บ.ร.
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร บ.ล.
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา กรุงเทพมหานคร บ.ศ.ศ.
โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร บ.ษ.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร บ.ส.
โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร ป.ค.
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร ป.จ.ท.
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร ป.ท.
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร ป.ท.ท.
โรงเรียนประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร ป.น.
โรงเรียนประภามนตรี ๒ กรุงเทพมหานคร ป.ภ.ม.๒
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร ป.ม.ร.
โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร ป.ว.
โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร ป.ว.
โรงเรียนปัญญาศักดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ป.ศ.
โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ป.ศ.
โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา กรุงเทพมหานคร ป.ส.ว.
โรงเรียนผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร ผ.ก.
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร ผ.พ.
โรงเรียนผ่องพลอยอยุสรณ์ กรุงเทพมหานคร ผ.พ.
โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร ผ.ษ.
โรงเรียนเผยอิง กรุงเทพมหานคร ผ.อ.
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ผ.อ.ศ.
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พ.ข.
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม กรุงเทพมหานคร พ.ค.
โรงเรียนพณิชยการจำนงค์ กรุงเทพมหานคร พ.จ.น.
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา กรุงเทพมหานคร พ.จ.ว.
โรงเรียนพิชญ์ชนก กรุงเทพมหานคร พ.ช.น.
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พ.ท.ด.
โรงเรียนพหลโยธิน(พ่วงเจริญอุปภัมภ์) กรุงเทพมหานคร พ.ธ.
โรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา กรุงเทพมหานคร พ.ธ.พ.
โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม กรุงเทพมหานคร พ.ธ.ม.
โรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ธ.ว.
โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร พ.บ.
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร พ.ป.ศ.
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร พ.ป.ส.
โรงเรียนพิพัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร พ.พ.น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ม.
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ม.ข.
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา กรุงเทพมหานคร พ.ม.ย.
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ม.ร.
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร พ.ม.ส.
โรงเรียนพิมลวิทย์ กรุงเทพมหานคร พ.ย.
โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร พ.ย.
โรงเรียนพิมพ์นรีวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ร.ว.
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร พ.ส.
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร พ.ส.ก.
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร พ.ส.ม.
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร พ.ห.
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร พ.อ.
โรงเรียนภักดีวิทยา กรุงเทพมหานคร ภ.ด.ว.

 

 

 

ชื่อโรงเรียน อักษรย่อ
โรงเรียนภารตวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภ.ว.
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค กรุงเทพมหานคร ภ.ส.ค.
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร ม.ก.
โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร ม.ณ.
โรงเรียนมณีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ม.ณ.น.
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ม.ด.
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ม.น.ว.
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร ม.ป.
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร ม.ป.ณ.
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร ม.ป.น.
โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร ม.พ.
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพมหานคร ม.พ.
โรงเรียนแม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร ม.พ.ฟ.
โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพมหานคร ม.ร.
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร ม.ร.บ
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร ม.ว.ส.
โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร ม.ส.
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี ม.ส.ว.
โรงเรียนยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร ย.ท.
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ย.น.
โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร ย.บ.
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธารามวิทยา) กรุงเทพมหานคร ย.บ.๒
โรงเรียนแย้มสอาด กรุงเทพมหานคร ย.ส.อ.
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค กรุงเทพมหานคร ย.อ.
โรงเรียนฉัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร ร.ฉ.ว.
โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร ร.ด.
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทยา กรุงเทพมหานคร ร.น.
โรงเรียนราชวินิต บางเขน กรุงเทพมหานคร ร.น.บ.
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพมหานคร ร.น.ป.
โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร ร.น.ม.
โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร ร.บ.
โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร ร.ว.
โรงเรียนราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร ร.ว.ว.
โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร ร.อ.
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร รร.ชท.
โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพมหานคร (ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย) รร.นอ.
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รร.บ.ต.
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร รส.ท.
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร รส.บ.
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รส.ล.
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ฤ.ว.
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร ฤ.ว.๒
โรงเรียนลาซาล กรุงเทพมหานคร ล.ซ.
โรงเรียนวัดลานบุญ กรุงเทพมหานคร ล.บ.
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร ล.พ.
โรงเรียนลำพะอง กรุงเทพมหานคร ล.อ.
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ว.ช.
โรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร ว.ช.
โรงเรียนวัดแตระ จังหวัดพัทลุง โรงเรียนวัดใต้(ราษฎรนิรมิต) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ว.ต.
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร ว.ธ.
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร ว.พ.น
โรงเรียนวัดรางบัว กรุงเทพมหานคร ว.ร.
โรงเรียนวีรสุนทร กรุงเทพมหานคร ว.ร.ท.
โรงเรียนวัดลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ว.ล.พ.
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ว.ว.
โรงเรียนวัดสังเวช กรุงเทพมหานคร ว.ว.
โรงเรียนศรีวิกรม์ กรุงเทพมหานคร ศ.ก.
โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ศ.ก.ว.
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร ศ.จ.
โรงเรียนวัดเศวตฉัตร กรุงเทพมหานคร ศ.ฉ
โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร ศ.ฒ.
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร ศ.ท.
โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ศ.น.
โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร ศ.น.
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร ศ.บ.
โรงเรียนศุภวรรณ กรุงเทพมหานคร ศ.ภ.ว.
โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร ศ.ร.ว.
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร ศ.ว.
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร ศ.อ.
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร ศ.อ.
โรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพฯ ส.
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส.ก.
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส.ก.ธ.
โรงเรียนสตรีจุลนาค กรุงเทพมหานคร ส.จ.
โรงเรียนวัดชนะสงคราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส.ช.ส.
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ส.ณ.
โรงเรียนสมถวิล กรุงเทพมหานคร ส.ถ.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ส.ท.
โรงเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร ส.ท.
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก จังหวัดกรุงเทพฯ ส.ท.ภ
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ส.ธ.
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร ส.น.
โรงเรียนสารสาน์พัฒนา กรุงเทพมหานคร ส.น.น.
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร ส.บ.
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ส.ป.
โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร ส.ผ.
โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร ส.ผ.
โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร ส.พ.ท.
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร ส.พ.ย.
โรงเรียนสมิทธิพงษ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ส.ม.พ.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ส.มศว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ส.มศว
โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร ส.ย.
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร ส.ร.
โรงเรียนวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร ส.ร.
โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร ส.ร.ธ.
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร ส.ร.น.
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส.ล.
โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ส.ว.
โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน กรุงเทพมหานคร ส.ว.บ.
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร ส.ว.พ.
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร ส.ว.ย.
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส.ว.ว.
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร ส.ว.๒
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร ส.ศ.
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ส.ศ.ม.
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร ส.ส.
โรงเรียนวัดสีสุก กรุงเทพมหานคร ส.ส.
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส.ส.
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ส.ส.ท.
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร ส.ส.๒
โรงเรียนแสงหิรัญ กรุงเทพมหานคร ส.ห.ร.
โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร ส.อ.
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ส.อ.
โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร ส.อ.ร.
โรงเรียนแสงอรุณ กรุงเทพมหานคร ส.อ.ร.
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร สก.ว.อ.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร สธ.มก.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร สธ.มร.
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ กรุงเทพมหานคร สวม.
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร สสพ.
โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร ห.ว.
โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร อ.ด.พ.
โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร อ.ธ.
โรงเรียนซอยแอนเน็กซ์(กาญจนาภิเษก ๒) จังหวัดกรุงเทพมหานคร อ.น.
โรงเรียนอำนวยพิทยา กรุงเทพมหานคร อ.น.ย.
โรงเรียนอรรถมิตร กรุงเทพมหานคร อ.ม.
โรงเรียนอมาตยกุล กรุงเทพมหานคร อ.ม.ก.
โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร อ.ร.
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร อ.ร.ว.กทม
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร อ.ส.
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร อ.ส.ค.
โรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร อ.ส.ต.
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร อ.ส.ธ.
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร อ.ส.ศ.
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร อ.ส.ส.
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส เอกมัย กรุงเทพมหานคร อ.อ.
โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร อสช

 

หากหาชื่อโรงเรียนไหนไม่เจอ สามารถกดค้นหาได้ที่ ค้นหาอักษรย่อ 

หรือจะดูอักษรย่อหมวด ชื่อย่อโรงเรียน ก็กดที่ลิงก์ได้เลย


อ่านต่อเพิ่มเติม