อักษรย่อ หมวด ชื่อโรงเรียน

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ชื่อโรงเรียน
 1. ก.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

 2. ก.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

 3. ก.ข.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเก่าขามวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

 4. ก.ข.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

 5. ก.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 6. ก.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

 7. ก.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

 8. ก.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จังหวัดสงขลา

 9. ก.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 10. ก.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแกดำวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม

 11. ก.ค.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา จังหวัดชลบุรี

 12. ก.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกบินทร์จริยาคม จังหวัดปราจีนบรี

 13. ก.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกู่จานวิทยาคม จังหวัดยโสธร

 14. ก.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

 15. ก.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย จังหวัดสงขลา

 16. ก.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกวางโจนศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

 17. ก.จ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี

 18. ก.ฉ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 19. ก.ฉ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม จังหวัดนครพนม

 20. ก.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 21. ก.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา จังหวัดสระบุรี

 22. ก.ช.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร

 23. ก.ช.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

 24. ก.ช.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกาบเชิงวิทยา จังหวัดสุรินทร์