"อนุญาต" "ขออนุญาต" กับ "อนุญาติ" "ขออนุญาติ" คำไหนนะที่ถูกต้อง

"อนุญาต" "ขออนุญาต" กับ "อนุญาติ" "ขออนุญาติ" คำไหนนะที่ถูกต้อง
"อนุญาต" "ขออนุญาต" กับ "อนุญาติ" "ขออนุญาติ" คำไหนนะที่ถูกต้อง

วันนี้เรามาดูกัน ว่าคำไหนนะที่ถูกต้อง ระหว่างคำเหล่านี้

  • "อนุญาติ" กับ "อนุญาต"
  • "ขออนุญาติ" กับ "ขออนุญาต"

 

"อนุญาติ" กับ "อนุญาต" คำไหนที่ถูกต้อง?

คำที่ถูก คือ อนุญาต ✅

คำที่ผิด คือ อนุญาติ ❌


มีเคล็ดลับในการจำไว้ง่าย ๆ ทำได้โดยท่องไว้เลยว่า อนุญาต หรือ ขออนุญาต นั้นไม่ใช่ "ญาติ" ไม่เกี่ยวกับ "ญาติ"

ซึ่งถ้าเขียนเป็นคำว่า อนุญาติ ที่แปลว่า ญาติตัวน้อย ๆ จะผิดวัตถุประสงค์ทันที

 

 

"ขออนุญาติ" กับ "ขออนุญาต" คำไหนที่ถูกต้อง?

คำที่ถูก คือ ขออนุญาต ✅

คำที่ผิด คือ ขออนุญาติ ❌

 

อนุญาต✅

คำว่า "อนุญาต" พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายไว้ว่า "ก.ยินยอม, ยอมให้, ตกลง."

 

ขออนุญาต✅

คำว่า "ขออนุญาต" หมายถึง "การขอความยินยอม"

 

อนุญาติ❌

ท่องไว้เลยว่าไม่เกี่ยวกับญาติพี่น้อง

 

ขออนุญาติ❌

ไม่ต้องขอญาติพี่น้อง

 

ความหมายของ อนุญาติ และ อนุญาต

อนุญาต = การให้ความยินยอม

อนุญาติ = ญาติผู้น้อยหรือญาติห่าง ๆ

ขออนุญาต = ขอร้องให้ยินยอม

ขออนุญาติ = ขอญาติผู้น้อยหรือญาติห่าง ๆ

 

 

อนุญาติ กับ อนุญาต เขียนแบบไหนนะถึงจะถูกต้อง?

 

อนุญาติ กับ อนุญาต คำไหนที่ถูกต้อง?

 

ความหมายของ อนุญาต

 


อ่านต่อเพิ่มเติม

คำในภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นในหัวข้อ ""อนุญาต" "ขออนุญาต" กับ "อนุญาติ" "ขออนุญาติ" คำไหนนะที่ถูกต้อง"