อนุญาติ VS อนุญาต, ขออนุญาติ VS ขออนุญาต - คำที่มักเขียนผิด

อนุญาติ VS อนุญาต, ขออนุญาติ VS ขออนุญาต - คำที่มักเขียนผิด

อนุญาติ VS อนุญาต

ขออนุญาติ VS ขออนุญาต

 

คำที่ถูก คือ อนุญาต ✅

คำที่ผิด คือ อนุญาติ ❌


มีเคล็ดลับในการจำไว้ง่าย ๆ ทำได้โดยท่องไว้เลยว่า อนุญาต หรือ ขออนุญาต นั้นไม่ใช่ "ญาติ" ไม่เกี่ยวกับ "ญาติ"

 

ซึ่งถ้าเขียนเป็นคำว่า อนุญาติ ที่แปลว่า ญาติตัวน้อย ๆ จะผิดวัตถุประสงค์ทันที

 

 

 

ความหมายของ อนุญาติ และ อนุญาต

อนุญาต = การให้ความยินยอม

อนุญาติ = ญาติผู้น้อยหรือญาติห่าง ๆ

ขออนุญาต = ขอร้องให้ยินยอม

ขออนุญาติ = ขอญาติผู้น้อยหรือญาติห่าง ๆ

 

 

อนุญาติ VS อนุญาต, ขออนุญาติ VS ขออนุญาต - คำที่มักเขียนผิด

 

อนุญาติ VS อนุญาต, ขออนุญาติ VS ขออนุญาต - คำที่มักเขียนผิด

 


อ่านต่อเพิ่มเติม