บทความน่ารู้

"อนุญาต" "ขออนุญาต" กับ "อนุญาติ" "ขออนุญาติ" คำไหนนะที่ถูกต้อง

มีเคล็ดลับในการจำไว้ง่าย ๆ ทำได้โดยท่องไว้เลยว่า อนุญาต หรือ ขออนุญาต นั้นไม่ใช่ "ญาติ" ไม่เกี่ยวกับ "ญาติ"

อนุญาต ขออนุญาต เป็นคำที่เห็นใช้ผิดกันเป็นอันดับต้น ๆ ของคำไทยเลย

วันนี้เรามาดูกัน ว่าคำไหนนะที่ถูกต้อง ระหว่างคำเหล่านี้

  • อนุญาติ กับ อนุญาต
  • ขออนุญาติ กับ ขออนุญาต

 

"อนุญาติ" กับ "อนุญาต" คำไหนที่ถูกต้อง?

คำที่ถูก คือ อนุญาต ✅

คำที่ผิด คือ อนุญาติ ❌


มีเคล็ดลับในการจำไว้ง่าย ๆ ทำได้โดยท่องไว้เลยว่า อนุญาต หรือ ขออนุญาต นั้นไม่ใช่ "ญาติ" ไม่เกี่ยวกับ "ญาติ"

ซึ่งถ้าเขียนเป็นคำว่า อนุญาติ ที่แปลว่า ญาติตัวน้อย ๆ จะผิดวัตถุประสงค์ทันที

 

 

"ขออนุญาติ" กับ "ขออนุญาต" คำไหนที่ถูกต้อง?

คำที่ถูก คือ ขออนุญาต ✅

คำที่ผิด คือ ขออนุญาติ ❌

 

อนุญาต✅

คำว่า "อนุญาต" พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายไว้ว่า "ก.ยินยอม, ยอมให้, ตกลง."

 

ขออนุญาต✅

คำว่า "ขออนุญาต" หมายถึง "การขอความยินยอม"

 

อนุญาติ❌

ท่องไว้เลยว่าไม่เกี่ยวกับญาติพี่น้อง

 

ขออนุญาติ❌

ไม่ต้องขอญาติพี่น้อง

 

ความหมายของ อนุญาติ และ อนุญาต

อนุญาต = การให้ความยินยอม

อนุญาติ = ญาติผู้น้อยหรือญาติห่าง ๆ

ขออนุญาต = ขอร้องให้ยินยอม

ขออนุญาติ = ขอญาติผู้น้อยหรือญาติห่าง ๆ

 

 

อนุญาติ กับ อนุญาต เขียนแบบไหนนะถึงจะถูกต้อง?

 

อนุญาติ กับ อนุญาต คำไหนที่ถูกต้อง?

 

ความหมายของ อนุญาต

ย้ำอีกทีนะครับ ว่าการขออนุาต การรับอนุญาตใด ๆ นั้น จะต้องเป็น ต.เต่า เป็นตัวสะกด โดยไม่ต้องมีสระอิต่อท้าย

อนุญาต ต้องเป็น “ญาต” เท่านั้น ไว้เจอกันในคำอื่น ๆ ที่มักเขียนผิดบ่อยนะครับ

 รู้หรือไม่?

  1. อนุญาติ หรือ อนุญาต?

    อนุญาต เป็นคำที่ถูกต้อง

  2. ขออนุญาต หรือ ขออนุญาติ

    ขออนุญาต เป็นคำที่ถูกต้อง


อ่านต่อเพิ่มเติม

คำในภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ ""อนุญาต" "ขออนุญาต" กับ "อนุญาติ" "ขออนุญาติ" คำไหนนะที่ถูกต้อง"