คำไวพจน์: ควาย - คำไวพจน์ของ ควาย พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้

คำไวพจน์: ควาย - คำไวพจน์ของ ควาย พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้
คำไวพจน์: ควาย - คำไวพจน์ของ ควาย พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้

คำไวพจน์ ของ "ควาย" คือ

คำไวพจน์ คำพ้องความ หรือ คำคล้ายของ ควาย ได้แก่

 

กระบือ มหิงสา ลุลาย
กาสร มหิงส์  
ควาย มหิษ  

 

คำไวพจน์ ควาย

 

ตัวอย่างการนำไปใช้

ณ...เวิ้งฟ้าหว่างฝันอันพรรณราย
แลแสงสายรังสิมันต์ตระการสี
เลื่อมระยับวับวามล้ำพรรณี
หลงฤดีมีจิตพินิจชม
ทิชากรบินล้อเคียงคลอคู่

                      จากกลอนทิชากร...พเนจร

 

ประโยชน์ของคำไวพจน์?

คำไวพจน์มีประโยชน์มากในแง่ของวรรณศิลป์ วรรณกรรม คือ ถ้าเรารู้จักนำคำไวพจน์มาใช้แทนคำทั่ว ๆ ไปและใช้ให้เหมาะกับบริบทเหมาะกับประเภทงานเขียน คำไวพจน์ก็จะช่วยให้งานเขียนของเราดูมีเสน่ห์ สละสลวยมากขึ้น โดยเฉพาะการแต่งกลอนที่คำไวพจน์จะช่วยให้แต่ละบทมีความคล้องจองกันโดยที่ความหมายที่จะสื่อยังคงตามบริบทเดิม

 

สามารถดู คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ควาย ที่อัปเดตเพิ่มเติมอีกเรื่อย ๆ

และยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำไวพจน์ ตามควายก์เหล่านี้อีก ติดตามกันต่อได้เลย

คำไวพจน์ คือ? ค้นหา "คำไวพจน์" หมวดหมู่ "คำไวพจน์"

อ่านต่อเพิ่มเติม

คำไวพจน์ที่เกี่ยวข้อง