"คำเป็น" กับ "คำตาย" พร้อมตัวอย่าง

หลักภาษาไทยมีคำและหลักภาษาต่าง ๆ มากมายซึ่งมีความยากและซับซ้อน และวันนี้เราก็จะมานำเสนอเรื่อง คำเป็น-คำตาย ว่าคำเหล่านี้คือคำอะไร ใช้อย่างไร มีความจำเป็นอย่างไร

หลักภาษาไทยมีคำและหลักภาษาต่าง ๆ มากมายซึ่งมีความยากและซับซ้อน และวันนี้เราก็จะมานำเสนอเรื่อง คำเป็น คำตาย ว่าคำเหล่านี้คือคำอะไร ใช้อย่างไร มีความจำเป็นอย่างไร เรามาดูกันเลยครับ

 

คำเป็น คำตาย เป็นการจำแนกคำตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาออกเสียงต่างกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทำให้คำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นรูปเดียวกันมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน ตัวอย่างเช่น

 • "คา"  เป็นอักษรต่ำ  คำเป็น  พื้นเสียง  เป็นเสียงสามัญ
 • "คะ"  เป็นอักษรต่ำคำตาย  เสียงสั้น  พื้นเสียงเป็นเสียงตรี

 

คำเป็น

คำเป็น ได้แก่ คำที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

 1. คำที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงยาวในแม่  ก  กา  เช่น  มา  ดู  ปู  เวลา  ปี  ฯลฯ
 2. คำที่พยัญชนะประสมกับสระ  -ำ   ใ-  ไ-  เ-า  เช่น  จำ  น้ำ  ใช่  เผ่า  เสา  ไป  ฯลฯ
 3. คำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่  กง  กน  กม  เกย  เกอว  เช่น  จริง  กิน  กรรม  สาว  ฉุย  ฯลฯ

 

คำตาย

คำตาย ได้แก่ คำที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

 1. คำที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงสั้นในแม่  ก  กา  เช่น  กะทิ  เพราะ  ดุ  แคะ  ฯลฯ
 2. คำที่มีตัวสะกดในแม่  กก  กบ  กด  เช่น  บทบาท  ลาภ  เมฆ  เลข  ธูป  ฯลฯ

 

สรุปวิธีพิจารณา

 1. ให้สังเกตที่ตัวสะกดเป็นหลัก ถ้าคำที่ต้องการพิจารณามีตัวสะกดให้ดูที่ตัวสะกดไม่ต้องคำนึงถึงสระเสียงสั้นยาว ดูว่าคำนั้นมีตัวสะกดหรือไม่ ถ้ามีให้ขีดเส้นใต้ตัวสะกด
 2. ดูว่าตัวสะกดนั้นเป็น  กบด  หรือไม่  ( แม่  กก  กบ  กด ) ถ้าใช่ คำนั้นจะเป็นคำตาย  ถ้าไม่ใช่  กบด คำนั้นจะเป็นคำเป็น
 3. ในกรณีที่ไม่มีตัวสะกด ให้ดูว่าคำนั้นประสมด้วยสระเสียงสั้น หรือเสียงยาว ถ้าอายุสั้น (เสียงสั้น) ต้องตาย   ถ้าอายุยาว (เสียงยาว) จึงเป็น

 

 

กลวิธีในการจำ คำเป็น คำตาย

คำตาย

คำเป็น

"พวกที่เป็น กบด ต้องตายก่อน (สะกดด้วยแม่ กก,กบ,กด)"

อายุสั้นต้องตายตาม  (ประสมด้วยสระเสียงสั้น)

"สะกดด้วยแม่ กง กน กม เกย เกอว"

อายุยาวเป็น  (ประสมด้วยสระเสียงยาว)

 

 

ให้จำในส่วนของคำตายให้ได้เพราะจำง่าย คือ "กบด" ต้องตายก่อน และอายุสั้นต้องตายตาม กล่าวคือ สะกดด้วยแม่ กก, กบ, กด (กรณีมีตัวสะกด) และประสมด้วยสระเสียงสั้น (กรณีไม่มีตัวสะกด) จะเป็นคำตาย นอกเหนือจากนี้เป็นคำเป็นทั้งหมด  

***  ดังนั้นสรุปได้ว่า  คำที่ประสมด้วยสระ  -ำ    ใ-  ไ-  เ-า  เป็นคำเป็น  เพราะนับว่ามีตัวสะกด ในมาตรา แม่กม  แม่เกย และ แม่เกอว ตามลำดับ

 

 

ตัวอย่าง คำเป็น มีอะไรบ้าง

 • แม่ ก กา
  ยา จ๋า มี ดู โบ โหล แก้ เปล เธอ ปู ฯลฯ
 • แม่ กง
  บ่าง สิง ฟุ้ง โลง แห้ง เก้ง อึ้ง หนึ่ง เพลิง แพง ฯลฯ
 • แม่ กน
  ฝัน สาร กาฬ กัลป์ การ บ้าน เทอญ หวาน พ้น ฟืน ฯลฯ
 • แม่ กม
  กำ ยำ ล้ำ กรรม เกม โสม เทอม เริ่ม ดื่ม สาม ฯลฯ
 • แม่ เกย
  ไกล ให้ ไสย ควาย โบย เฉย เมย เกย เผย กลาย ฯลฯ
 • แม่ เกอว
  เต่า เอา แมว เหมียว เคี้ยว ข้าว แล้ว เอว ฉิว แวว ฯลฯ

 

 

ตัวอย่าง คำตาย มีอะไรบ้าง

 • แม่ ก กา
  ปะ แปะ เจ๊า นะคะ ค่ะ เลอะเทอะ เตะ แปะ ดุ เหาะ ฯลฯ
 • แม่ กก
  มาก ฝาก จาก รัก เมฆ แยก ฤกษ์ สุข ซัก โภค ฯลฯ
 • แม่ กด
  เกิด เปิด ปัด จัด เพศ เลศ กิเลส เหตุ สบถ พิษ ฯลฯ
 • แม่ กบ
  ลาบ ปราบ ปรับ เก็บ รบ เสพ โลภ สาป กราบ ยับ ฯลฯ

พอจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าคำเป็น คำตายนั้นแตกต่างกันอย่างไรและคือคำแบบไหน ต่อไปนี้ทุกคนก็คงจะได้นำไปใช้โดยเข้าใจคำเป็นคำตายกันแล้วนะครับ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะครับแล้วพบกับบทความดี ๆ ครั้งหน้าครับ


อ่านต่อเพิ่มเติม


 หมวดหมู่ ภาษาไทย
ชอบเนื้อหาชุดนี้ กดให้คะแนน 5 ดาวกับเราได้เลยจ้า

 ความคิดเห็นในหัวข้อ ""คำเป็น" กับ "คำตาย" พร้อมตัวอย่าง"