บทความน่ารู้

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ต่างๆ

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ต่างๆ | Wordy Guru

ภาษาไทยนั้นมีหลายเรื่องที่น่าสนใจให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้ค้นคว้าอยู่เสมอหนึ่งในหลักของวิชาภาษาไทยนั้นก็คือคำราชาศัพท์

วันนี้เราจึงอยากพาทุกคนมาเรียนรู้คำราชาศัพท์ในหมวดเครื่องใช้ด้วยกัน

หลักการเรียนรู้คำราชาศัพท์นั้นไม่ใช่เรื่องยากบางคำเกิดจากการประสมคำที่เราคุ้นเป็นอย่างดีให้ได้เป็นคำราชาศัพท์หรือการเติมคำข้างหน้า

มาดูกันเลยว่ามีคำเรียกสิ่งของแต่ละอย่างในคำราชาศัพท์ว่าอย่างไร

 

คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้

คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ภายในห้องนอน

 • พระวิสูตรหรือพระสูตร  หมายถึง ม่านหรือมุ้ง
 • พระเขนย                      หมายถึง หมอน
 • พระทวาร                      หมายถึง ประตู
 • พระบัญชร                    หมายถึง หน้าต่าง
 • พระแท่นบรรทม           หมายถึง เตียงนอน
 • ผ้าคลุมบรรทม             หมายถึง
 • ผ้าห่มนอน พระยี่ภู่                         หมายถึง ฟูก
 • ลาดพระบาท               หมายถึง พรมทางเดิน  

 

คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ภายในห้องอาหาร

 • พระสุวรรณภิงคาร                      หมายถึง หม้อน้ำทำด้วยทองคำรูปคนโทน้ำ
 • พระตะพาบ, พระเต้า (คนโท)    หมายถึง  คนโทน้ำ
 • ฉลองพระหัตถ์ช้อน                    หมายถึง ช้อน
 • ฉลองพระหัตถ์ส้อม                    หมายถึง ส้อม
 • ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ              หมายถึง ตะเกียบ
 • แก้วน้ำเสวย                                หมายถึง แก้วน้ำ
 • ชามเครื่องต้น, ถ้วยชามเครื่องต้น  หมายถึง  ถ้วยชาม
 • จานเครื่องต้น                             หมายถึง จาน
 • มีดคาว, มีดหวาน, มีดผลไม้      หมายถึง  มีด
 • ที่พระสุธารส                              หมายถึง  ชุดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น
 • ถาดพระสุธารส                          หมายถึง ถาดน้ำชา
 • พระสุพรรณภาชน์                      หมายถึง โต๊ะทองคำสำหรับตั้งสำรับคาวหวาน
 • พระสุพรรณศรี                           หมายถึง  กระโถนเล็ก
 • พระสุพรรณราช                         หมายถึง  กระโถนใหญ่
 • พระทวย                                     หมายถึง  คันทวยสำหรับรองรับกระโถน หรือรับพระภูษาโยง
 • บ้วนพระโอษฐ์                           หมายถึง  กระโถน
 • โต๊ะเสวย                                    หมายถึง  โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ผ้าเช็ดพระหัตถ์                         หมายถึง  ผ้าเช็ดมือ
 • ชามชำระพระหัตถ์                     หมายถึง ชามล้างมือ
 • พระมังสี                                     หมายถึง  พานรองสังข์ จอกหมาก  

 

คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ภายในห้องอาบน้ำ

 • พระแสงกรรบิด                        หมายถึง มีดโกน
 • พระภูษาชุบสรง                      หมายถึง ผ้าอาบน้ำ
 • ซับพระองค์                             หมายถึง ผ้าเช็ดตัว
 • ซับพระพักตร์                          หมายถึง ผ้าเช็ดหน้า
 • อ่างสรง                                   หมายถึง อ่างอาบน้ำ  

 

คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ภายในห้องแต่งตัว

 • พระสาง                               หมายถึง หวี
 • ผ้าพันพระศอ                      หมายถึง ผ้าพันคอ
 • พระภูษา                             หมายถึง ผ้านุ่ง
 • ฉลองพระองค์                    หมายถึง เสื้อ
 • นาฬิกาข้อพระหัตถ์            หมายถึง นาฬิกาข้อมือ
 • พระฉาย                             หมายถึง กระจกส่อง
 • เครื่องพระสุคนธ์                หมายถึง เครื่องหอม เช่น น้ำหอม แป้งผัดหน้า
 • เครื่องพระสำอาง               หมายถึง เครื่องประทินผิวหรือเครื่องสำอาง
 • ธารพระกร                          หมายถึง ไม้เท้า
 • กระเป๋าทรง                        หมายถึง กระเป๋าถือ
 • รัดพระองค์                         หมายถึง เข็มขัด
 • พระปั้นเหน่ง                      หมายถึง หัวเข็มขัด
 • พระกุณฑลพาน                 หมายถึง ต่างหู
 • พระจุฑามณี                       หมายถึง ปิ่น
 • พระสนับเพลา                    หมายถึง กางเกง
 • พระกรรเจียก                     หมายถึง  จอนหู
 • เกยูร                                   หมายถึง  สร้อยอ่อน, ทองต้นแขน
 • สร้อยพระศอ                      หมายถึง  สร้อยคอ
 • พระมหาสังวาล                  หมายถึง  สร้อยตัว, สร้อยยาวสวมสะพายแล่ง
 • ทองพระกร, พระกำไล, พระวลัย   หมายถึง   กำไล
 • พาหุรัด                               หมายถึง  กำไลต้นแขน
 • สร้อยข้อพระหัตถ์, พระวลัย           หมายถึง สร้อยข้อมือ
 • พระกำไลหยก                    หมายถึง  กำไลหยก
 • กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาท    หมายถึง กำไลข้อเท้า
 • พระธำมรงค์                       หมายถึง แหวน
 • พระมาลา                           หมายถึง หมวก
 • พระกรต                             หมายถึง ร่ม  

 

คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ภายในห้องทำงาน

 • พระราชอาสน์                    หมายถึง ที่นั่ง
 • โต๊ะทรงพระอักษร             หมายถึง โต๊ะเขียนหนังสือ
 • พระราชหัตถเลขา             หมายถึง จดหมาย
 • ฉลองพระเนตร                  หมายถึง แว่นตา
 • พระที่นั่งเก้าอี้หรือเก้าอี้ประทับ หมายถึง เก้าอี้นั่ง
 • พระเขนย                           หมายถึง หมอนหนุน
 • พระแสงปนาค                   หมายถึง กรรไกร
 • พระราชโทรเลข                หมายถึง โทรเลข

 

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติม คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

 

หลายคนอาจจะมองว่าคำราชาศัพท์เป็นสิ่งไกลตัวคงไม่มีโอกาสได้ใช้ความคิดนี้ผิดอย่างมากเนื่องจากเราเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ร่มพระบารมี สักครั้งหนึ่งในชีวิตอาจมีเหตุให้ได้ใช้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

การเรียนรู้ไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองลองตั้งใจเรียนรู้แล้วจะรู้ว่าคำราชาศัพท์นั้นเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ต่างๆ