บทความน่ารู้

คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด | Wordy Guru

คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

ประกอบไปด้วย

คำราชาศัพท์ ความหมาย
กระบือ ควาย
กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกะ กล้วยไข่
กล้วยสั้น กล้วยกุ
ขนมดอกเหล็ก, ขนมทราย ขนมขี้หนู
ขนมสอดไส้ ขนมใส่ไส้
ข้าวเสวย ข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา
เครื่องคาว, เครื่องต้นคาว ของคาว, อาหารคาว
เครื่องเคียง เครื่องจิ้ม เครื่องเนม
เครื่องว่าง ของว่าง, อาหารว่าง
เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหาร ของกิน
เครื่องหวาน, เครื่องต้นหวาน ของหวาน, อาหารหวาน
โค วัว
จิตรจูล, จิตรจุล เต่า
เจ็ดประการ เจ็ดอย่าง
ชัลลุกะ, ชัลลุกา ปลิง
ช้าง 2 ช้าง, ช้าง 2 เชือก ช้าง 2 ตัว
ช้างนรการ ช้างสีดอ (ช้างพลายมีงาสั้น)
ดอกขจร ดอกสลิด
ดอกซ่อนกลิ่น ดอกซ่อนชู้
ดอกถันวิฬาร์ ดอกนมแมว
ดอกทอดยอด ดอกผักบุ้ง
ดอกมณฑาขาว ดอกยี่หุบ
ดอกสามหาว ดอกผักตบ
ดอกเหล็ก ดอกขี้เหล็ก
ตกลูก ออกลูก (สำหรับสัตว์)
ต้นจะเกรง ต้นเหงือกปลาหมอ
ต้นปาริฉัตร, ต้นปาริชาติ ต้นทองกวาว, ต้นทองหลาง
ต้นหนามรอบข้อ ต้นพุงดอ
ต้นอเนกคุณ ต้นตำแย
ต้องพระราชอาญา ต้องโทษ
ถั่วเพาะ ถั่วงอก
ถ่ายมูล สัตว์ขี้ เช่น นกถ่ายมูล
เถากะพังโหม เถาตูดหมูตูดหมา
เถามุ้ย เถาหมามุ้ย
เถาศีรษะวานร เถาหัวลิง
นางเก้ง อีเก้ง
นางเลิ้ง อีเลิ้ง
นางเห็น อีเห็น
บางชีโพ้น บางชีหน
บางนางร้า บางอีร้า
ปลาใบไม้ ปลาสลิด
ปลามัจฉะ ปลาร้า
ปลายาว ปลาไหล
ปลาลิ้นสุนัข ปลาลิ้นหมา
ปลาหาง ปลาช่อน
ปลีกกล้วย หัวปลี
ผล ลูก (ใช้เรียกลูกไม้ทั้งปวง)
ผลนางนูน ลูกอีนูน
ผลมูลกา ลูกขี้กา
ผลมูลละมั่ง ลูกตะลิงปลิง
ผลอุลิด ลูกแตงโม
ผักทอดยอด ผักบุ้ง
ผักนางริ้น ผักอีริ้น
ผักไผ่, ผักไห่ ผักปลาบ
ผักรู้นอน ผักกระเฉด
ผักสามหาว ผักตบ
พระกระยาต้ม ข้าวต้ม
พระกระยาตัง ข้าวตัง
พระกระยาเสวย, พระกระยา ข้าว
พระยอด ฝี เช่น ประชวรพระยอด เจ็บเป็นฝี
พระสุธารส น้ำดื่ม, เครื่องดื่ม
ฟอง ไข่ เช่น ฟองไก่ ฟองจิ้งจก
ฟักเหลือง ฟักทอง
มะเขือเผา มะเขือกะหำแพะ
มุสิกะ หนู
มูล ขี้ของสัตว์
มูลดิน ขี้ดิน
เยื่อเคย กะปิ
รากดิน ไส้เดือน
โรคกลาก ขี้กลาก
โรคเกลื้อน ขี้เกลื้อน
โรคเรื้อน ขี้เรื้อน
ลั่นทม ดอกลั่นทม
ศิลา หิน
สุกร หมู
สุนัข หมา
หอยนางรม หอยอีรม
เห็ดปลวก เห็ดโคน

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติม คำราชาศัพท์ - หมวด คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

 

 

คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด