คำที่มีตัวการันต์
คำที่มีตัวการันต์

คำที่มีตัวการันต์

ตัวการันต์ คือ คำที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ ( ์ ) กำกับอยู่บนพยัญชนะ เพื่อแสดงให้รู้ว่าไม่ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้น

บางคำเป็นคำที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว และคำใหม่ที่ไม่คุ้นเคย การอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาในบทความนี้จึงเป็นการได้เรียนรู้คำศัพท์คำใหม่ไปในตัวด้วย ซึ่งบางครั้งบางทีคำศัพท์ที่เราพูดกันทุกวัน นาน ๆ ทีถึงจะมีโอกาสได้เขียน หลายคนอาจจะเคยต้องสงสัยว่าตัวเองเขียนถูกไหมนะ เอาหล่ะ ไปดูคำที่ตัวการันต์กันเลยดีกว่า

 

   ( ์ ) เรียกว่า ไม้ทัณฑฆาต ใช้วางบนพยัญชนะที่ไม่ต้องการออกเสียง ซึ่งอาจวางไว้บนพยัญชนะซึ่งอยู่ท้ายประโยค หรือบางคำมีพยัญชนะที่ไม่ใช่ตัวสะกดอยู่ข้างหน้าพยัญชนะที่มีไม้ทัณฑฆาต ก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะ ตัวนั้นเช่นกัน ไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับ แม้พยัญชนะตัวนั้นไม่ได้อยู่ท้ายพยางค์ และไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับ แม้พยัญชนะตัวนั้นจะมีสระประสมอยู่

 

ตัวการันต์มีหลายลักษณะ

ดังนี้

ย์ ล์ น์ ษ์ ร์ ห์ ท์ ธิ์ ธุ์ ธ์ ณ์ ต์ ตร์ ทร์ ฐ์ ก์ ดิ์ ดร์ ว์ ฑ์ ป์

 

รวบรวมคำที่มีตัวการันต์

กกุธภัณฑ์ กถิกาจารย์
กบินทร์ กรณีย์(กิจ)
กรมธรรม์ กรรณิการ์
กรรมพันธุ์ กรรมสิทธิ์
กรัณย์ กริยานุเคราะห์
กลยุทธ์ กลอุปกรณ์
กล้องโทรทรรศน์ กวีนิพนธ์
กษาปณ์ กอล์ฟ
กะเกณฑ์ กัลป์
กานต์(เป็นที่รัก) กาพย์
กายวิภาคศาสตร์ การณ์
การันต์ กาฬพฤกษ์
กิตติมศักดิ์ กิโลเฮิรตซ์
กุมภาพันธ์ เกจิอาจารย์
เกลือสินเธาว์ เกาต์
เกียรติศักดิ์ โกสินทร์
ข้าวบาร์เลย์ เข้าเกณฑ์
คชลักษณ์ คชาภรณ์
คเชนทร์ คณิตศาสตร์
คนพรรค์นั้น ครรภ์
คริสต์มาส คฤนถ์
คฤหาสน์ คลอโรฟิลล์
คุณศัพท์ เคมีอนินทรีย์
เคราะห์ เครื่องยนต์
เคาน์เตอร์ โคบอลต์
เงินดาวน์ จตุสดมภ์
จริยศาสตร์ จันทน์(ชื่อพรรณไม้)
เจตนารมณ์ เจ้าเล่ห์
โจทย์ ฉันท์(ชื่อคำประพันธ์)
ชนินทร์ ชอล์ก
ชาติพันธุ์ ชิงช้าสวรรค์
เช่าทรัพย์ โชว์
ซิการ์ ญาณศาสตร์
ณรงค์ ดัตช์
ไดนาไมต์ ดุริยางค์
ถวัลย์ ตรรกศาสตร์
ทรัพย์ แถลงการณ์
ทับศัพท์ ทศกัณฐ์
ทัศนูปกรณ์ ทัศนศาสตร์
ทิศาปาโมกข์ ทิพย์
เทศน์ เทพพยากรณ์
แท่นพิมพ์ เท้าแชร์
โทรพิมพ์ โทรทรรศน์(กล้องส่อง)
ธนูศิลป์ ธงไตรรงค์
ธำมรงค์ ธรรมาสน์
นพเคราะห์ นงเยาว์
นราธิเบศร์ นภสินธุ์
นวรัตน์ นรกานต์
นักขัตฤกษ์ นอกคัมภีร์
นารายณ์ นัยน์ตา
นิติกรณ์ นาฏศิลป์
นิมนต์ นิเทศศาสตร์
บทกวีนิพนธ์ นิเวศน์
บทพากย์ บทกวีนิพนธ์
บรรจถรณ์ บทมาลย์
บริบูรณ์ บรรดาศักดิ์
บริรักษ์ บริพันธ์
บัญจรงค์ บรอนซ์
บัณเฑาะว์ บัณฑิตย์
บาร์ บาทบงสุ์
บาศก์ บาร์เลย์
เบญจขันธ์ บุพพาจารย์
เบอร์ เบญจรงค์
ปกรณ์ แบงก์
ปฏิพากย์ ปฏิปักษ์
ปรมินทร์ ปฏิสังขรณ์
ประวิสรรชนีย์ ปรมาจารย์
ประชาทัณฑ์ ประชากร-ศาสตร์
ประดิษฐ์ ประชา-สงเคราะห์
ประวัติการณ์ ประยงค์
ประสงค์ ประเวศน์
ปรากฏการณ์ ประสิทธิ์
ปราโมทย์ ปราชญ์
ปฤษฎางค์ ปริทัศน์
ปอนด์ ปล้นทรัพย์
ปี่พาทย์ ปาติโมกข์
เป้าประสงค์ เปรมปรีดิ์
โปร-แทรกเตอร์ โป๊กเกอร์
ผลลัพธ์ ไปรษณีย์
เผ่าพันธุ์ ผลิตภัณฑ์
พนาสัณฑ์ พงศ์พันธุ์
พยางค์ พยัคฆินทร์
พราหมณ์ พรหมจรรย์
พฤติการณ์ พฤกษศาสตร์
พลังงานจลน์ พลศาสตร์
พากย์ พักตร์
ทอร์นาโด พาณิชยศาสตร์
พิทักษ์ พิจารณ์
พิมพ์ พิพากษ์
พิสุทธิ์ พิรุฬห์
พุ่มข้าวบิณฑ์ พุทธเจดีย์
แฟลกซ์ ฟิวส์
ภัณฑารักษ์ ภวังค์
ภาพยนตร์ ภาคนิพนธ์
ภุมรัตน์ ภิรมย์
ภูมินทร์ ภูเบนทร์
มณีรัตน์ โภคทรัพย์
มโนชญ์ มนุษย์
มฤคย์ มโนราห์,มโนห์รา
มหาวงศ์ มหัศจรรย์
มอเตอร์ไซค์ มไหศวรรย์
มัคคุเทศก์ มอร์ฟีน
มาตุรงค์ มัธยัสถ์
เมกะเฮิรตซ์ มิเตอร์
ไมล์ โมเมนต์
เยาวมาลย์ ยัติภังค์
รอนสิทธิ์ รมณีย์
เกียจเดียดฉันท์ รังสรรค์
รัตนโกสินทร์ รัฐประศาสน์
รากศัพท์ รัตนสิงหาสน์
ราชูปถัมภ์ ราชบัลลังก์
ราชันย์ ราชพฤกษ์
รามเกียรติ์ ราชาศัพท์
ลัพธ์ ริบทรัพย์
เรดาร์ รูดทรัพย์
ลงโบสถ์ ฤกษ์
ล้างฟิล์ม ละเมิด-ลิขสิทธิ์
ลายลักษณ์ ล้างอาถรรพณ์
ลิฟต์ ลิกไนต์
เล่นพิเรนทร์ ลูกโป่งสวรรค์
โลกาภิวัตน์ แล็กเกอร์
วอลเลย์บอล วรรณศิลป์
วัตถุประสงค์ วัชรอาสน์
วาทศาสตร์ วัยฉกรรจ์
วิเคราะห์ วายุภักษ์
วิจิตรศิลป์ วิจักษ์
วิบูลย์ วิทยาศาสตร์
วิรูปักษ์ วิพากษ์วิจารณ์
วิวาห์ วิลาวัณย์
วิสัยทัศน์ วิเศษณ์
เวชภัณฑ์ วิสุทธ์, วิสุทธิ์
ไวฑูรย์ เวทมนตร์
ศศิขัณฑ์ ไวพจน์
ศัพท์บัญญัติ ศักดิ์ศรี
ศิลป์ ศาสนศาสตร์
ศิวลึงค์ ศิลาฤกษ์
ศุกลปักษ์ ศิษยานุศิษย์
เศษมนุษย์ ศูนย์
สกุนต์ โศภิษฐ์
สงฆ์ สงวนสิทธิ์
สติอารมณ์ สถิตยศาสตร์
สปอร์ สมบูรณาญา-สิทธิราชย์
สมานฉันท์ สยามินทร์
สรรค์ สร้างสรรค์
สฤษดิ์ สวัสดิ์
สวิตช์ สังเคราะห์
สังหรณ์ สัญลักษณ์
สัตย์ สัตว์หิมพานต์
สัมประสิทธิ์ สัมภาษณ์
สาทิสลักษณ์ สานุศิษย์
สายัณห์ สาส์น
สิ่งตีพิมพ์ สิทธิ์
สิ้นฤทธิ์ สินเธาว์
สุขภัณฑ์ สุทัศน์
สุนทรียศาสตร์ สุปรีดิ์
สุพรรณิการ์ สุรางคนางค์
สุริยกันต์,สุริยกานต์ สุรีย์
สูติแพทย์ สูทศาสตร์
เสาวลักษณ์ เสียฤกษ์
ไสยศาสตร์ หัตถ์
หิมวันต์ โหราจารย์
องค์ อนันต์
อนุพงศ์ อนุพันธ์
อนุวงศ์ อนุสาวรีย์
อุปโลกน์ อภิรมย์
อภิสิทธิ์ อมรรัตน์
อรหันต์ ออกไซด์
โอห์ม อัปลักษณ์
อัมพฤกษ์ อาชญาสิทธิ์
อาดุลย์ อาทิตย์
อานิสงส์ อายุรศาสตร์
อาร์ต อารมณ์
อารัณย์ อาลักษณ์
อาสน์สงฆ์ อาสิญจ์
อิทธิปาฏิหาริย์ อินทรวงศ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุกฉกรรจ์
อุดมการณ์ อุทธรณ์
อุบาทว์ เอกฉันท์
เอเคอร์ เอนไซม์
แอมมิเตอร์ โอษฐ์
ฮอร์โมน แฮนด์บอล
กณิกนันต์ กนิษฐ์
กรณฑ์ กรพินธุ์
กรรฐ์ กรรภิรมย์
กรรมวาจาจารย์ กรัณฑ์
กรินทร์ กริยาวิเศษณ์
กลศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์
กล้องปริทรรศน์ กษัตริย์
ก่อฤกษ์ กวีนิพนธ์
กัณฑ์เทศน์ กัลปพฤกษ์
กานท์(บทกลอน) กามารมณ์
กายสิทธิ์ การ์ตูน
กาสาวพัสตร์ กาฬปักษ์
กิตติศัพท์ กีตาร์
กุสุมาลย์ เกณฑ์
เกษตรศาสตร์ เกาทัณฑ์
แกรไฟต์ ขรรค์
ขุยอินทรีย์ เข้าเกียร์
คชศาสตร์ คชินทร์
คณาจารย์ คติพจน์
คนธรรพ์ คริสต์
ครุฑพ่าห์ คฤหัสถ์
คลอโรฟอร์ม คุณประโยชน์
เคมีภัณฑ์ เคมีอินทรีย์
เครือวัลย์ เครื่องราช-อิสริยาภรณ์
แคลเซียม-คาร์ไบด์ เงินสเตอร์ลิง
จดุรงค์ จตุรงค์
จักรยานยนต์ เจดีย์
เจริญพันธุ์ โจทก์
ฉกรรจ์ ฉันทลักษณ์
ชลาสินธุ์ ชัยพฤกษ์
ชิงทรัพย์ ชุมสาย-โทรศัพท์
แชร์ ซิกข์
ซื่อสัตย์ ฐานานุศักดิ์
ดราฟต์ ดับขันธ์
ดึกดำบรรพ์ เดียดฉันท์
ไดโนเสาร์ ตรวจการณ์
เถาวัลย์ ทรลักษณ์
ทรานซิสเตอร์ ทอร์นาโด
ทับสิทธิ์ ทัศนศิลป์
ทัศนีย์ ทิวทัศน์
ทุกข์ เทพารักษ์
เท่ห์ แท็งก์น้ำ
แทรกเตอร์ โทรทัศน์
โทรศัพท์ ธไนศวรรย์
ธรณินทร์ ธาตุเจดีย์
ธุดงค์ นงลักษณ์
นพรัตน์ นราธิเบนทร์
นรินทร์ นฤปเวศม์
นวลจันทร์ นักปราชญ์
นัยน์(ดวงตา) นามสงเคราะห์
น้ำจัณฑ์ นิกรอยด์
นิติศาสตร์ นิพนธ์
นิวัตน์ บดินทร์
บดินทร์ บทประพันธ์
บทบงสุ์ บรมวงศานุวงศ์
บรรณารักษ์ บรรยงก์
บริพนธ์ บริภัณฑ์
บริสุทธิ์ บังสูรย์
บัญญัติ-ไตรยางศ์ บัณเฑาะก์
บัลลังก์ บาปเคราะห์
บาร์เรล บารอมิเตอร์
บิตุรงค์ บูรพาจารย์
เบญจ-ดุริยางค์ เบญจางค์
เบียร์ โบสถ์
ปฏิกรณ์ ปฏิพัทธ์
ปฏิยุทธ์ ปฐมฤกษ์
ปรเมนทร์ ปรปักษ์
ประจักษ์ ประชาราษฎร์
ประชาพิจารณ์ ประชาสัมพันธ์
ประพันธ์ ประยุกต์
ประวัติศาสตร์ ประศาสน์
ประสบการณ์ ปรับทุกข์
ปรางค์ ปาฏิหาริย์
ปริทรรศน์ ปฤษฎ์
ปลดทุกข์ ปลาสเตอร์
ปัญจวัคคีย์ ปาร์เกต์
ปุ๋ยอินทรีย์ เปอร์เซ็นต์
แปรพักตร์ โปรเตสแตนต์
โปสต์การ์ด ผดุงครรภ์
ผลานิสงส์ ผสมพันธุ์
แผลงฤทธิ์ พจน์
พยัคฆ์ พยากรณ์
พรสวรรค์ พรากผู้เยาว์
พฤกษ์ พฤฒาจารย์
พลขันธ์ พหูพจน์
พลังงานศักย์ พัสดุภัณฑ์
พาณิชย์ พาณิชยศิลป์
พิเคราะห์ พิณพาทย์
พิพัฒน์ พิพิธภัณฑ์
พิมพาภรณ์ พิเรนทร์
พิสูจน์ พุทธองค์
ฟิล์ม ฟิสิกส์
ภควันต์ ภัณฑ์
ภาคทัณฑ์ ภาพพจน์
ภาพลักษณ์ ภุชงค์
ภูบดินทร์ ภูมิศาสตร์
เภสัชศาสตร์ โภคภัณฑ์
มนต์, มนตร์ มนุษยสัมพันธ์
มโนรมย์ มรณ์(ความตาย)
มหันต์ มหากาฬ
มหาหิงคุ์ มอเตอร์
มอร์ฟีน มะม่วง-หิมพานต์
มัณฑนศิลป์ มัสตาร์ด
มาโนชญ์ มิลลิบาร์
เมล์ ไมโครฟิล์ม
ยติภังค์ เยาว์
เยาวลักษณ์ รสสุคนธ์
รักษ์ รังสฤษฏ์
รังสิมันตุ์ รัฐศาสตร์
รัตนวราภรณ์ รัตนาภรณ์
ราชทัณฑ์ ราชวงศ์
ราเชนทร์ ราชสีห์
ราชาฤกษ์ ราชินูปถัมภ์
ราษฎร์ รื่นรมย์
รุ่งโรจน์ รูปการณ์
เริงรมย์ ลงทัณฑ์
ลดาวัลย์ ลักทรัพย์
ล้างอาถรรพ์ ลายพระหัตถ์
ลาวัณย์ ลิขสิทธิ์
ลูกบาศก์ เลเซอร์
เลนส์ โลกันตร์
วรรณยุกต์ วสันต์
วัคคีย์ วัชรินทร์
วันทยหัตถ์ วากยสัมพันธ์
วาทศิลป์ วิกฤตการณ์
วิจักษณ์ วิจารณ์
วิทยานิพนธ์ วิเทศสัมพันธ์
วิพากษ์ วิรุฬห์
วิโรจน์ วิวัฒน์
วิศิษฏ์ วิสรรชนีย์
วิฬาร์ ไวยากรณ์
เวชศาสตร์ ไวกูณฐ์
ลางสังหรณ์ ไวน์
ศักดิ์สิทธิ์ ศัลยศาสตร์
ศัลยแพทย์ ศิราภรณ์
ศิลปศาสตร์ ศิวโมกข์
ศิษย์ ศุกร์
ศุภางค์ เศรษฐ์
โศกศัลย์ สกนธ์
สงกรานต์ สงเคราะห์
สงวนลิขสิทธิ์ สตางค์
สถาปัตย-กรรมศาสตร์ สถิติศาสตร์
สมณสาสน์ สมพงศ์
สมุห์ สรณคมน์,สรณาคมน์
สรรพางค์ สฤษฏ์
สวรรค์ สวาสดิ์
สังเกตการณ์ สังฆปาโมกข์
สัจพจน์ สัตตบุษย์
สัตวแพทย์ สัปดาห์
สัมพัทธ์ สัมฤทธิ์
สาธารณ-ประโยชน์ สามิภักดิ์
สารัตถประโยชน์ สาหัสสากรรจ์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ้นพระชนม์
สินธุ์ สีหไสยาสน์
สุขารมณ์ สุนทรพจน์
สุนันท์ สุปรีย์
สุรเชษฐ์ สุรินทร์
สุริเยนทร์ สูงศักดิ์
สูติศาสตร์ เสาร์
เสาวคนธ์ แสตมป์
หฤหรรษ์ หัตถศิลป์
หิรัณย์ โหราศาสตร์
อนงค์ อนุเคราะห์
อนุพัทธ์ อนุรักษ์
อนุสรณ์ อัปลักษณ์
อภินันท์ อภิรักษ์
อมนุษย์ อรพินท์
อหิวาต์ ออนซ์
อัปรีย์ อัศจรรย์
อัศเจรีย์ อาญาสิทธิ์
อาถรรพ์ อานนท์
อาภรณ์ อาร์กอน
อาร์ม อารักษ์
อารัมภ์ อาวรณ์
อาสาฬห์ อำมาตย์
อิทธิฤทธิ์ อินทรีย์
อิสริยาภรณ์ อุกฤษฏ์
อุทกศาสตร์ อุทาหรณ์
อุมงค์,อุโมงค์ เอกซเรย์
เอดส์ แอมแปร์
แอลกอฮอล์ เฮลิคอปเตอร์
ฮอลแลนด์ เฮิรตซ์

 

 

 

 

รู้หรือไม่? การันต์ ไม่เท่ากับ ทัณฑฆาต

 

พอจะคุ้นเคยคำเหล่านี้กันบ้างอยู่ใช่ไหมครับและคงมีอีกหลายคำที่ไม่คุ้นเคยเช่นกันใช่ไหมครับแต่เมื่อใช้บ่อยๆเจอบ่อย ๆ เราก็จะจำได้ว่าคำที่มีการันต์นั้นมีคำอะไรบ้าง หวังว่าทุกคนจะจำได้ขึ้นใจทุกคำนะครับ

 


อ่านต่อเพิ่มเติม