บทความน่ารู้

การันต์ ไม่เท่ากับ ทัณฑฆาต

การันต์ ไม่เท่ากับ ทัณฑฆาต

"การันต์" กับ "ทัณฑฆาต" ต่างกันรู้หรือไม่

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ทัณฑฆาต กับ การันต์ แยกออกจากกัน ไม่ใช่ตัวเดียวกัน เครื่องหมายนี้ ( ์ ) เรียกว่า ทัณฑฆาต หรือ ไม้ทัณฑฆาต เมื่อวางไว้บนตัวอักษรไหนก็จะฆ่าเสียงตัวอักษรนั้น ว่าไม่ต้องออกเสียง ส่วนตัวอักษรที่ถูกฆ่าเรียกว่าตัว “การันต์”

ฉะนั้นคำว่า การันต์ คือ ตัวอักษรที่ถูกฆ่าเสียไม่ใช่เครื่องหมาย ( ์ ) ตัวอย่างเช่นเราสะกดคำว่า “พงศ์” ถ้าอ่านออกเสียงการสะกด จะอ่านว่า

พ. ง. ศ. การันต์

 

อธิบายได้ว่า ศ. เป็นตัวการันต์เพราะถูกฆ่าเสียงอ่านด้วยไม้ทัณฑฆาต ( ์ )

(ไม้)ทัณฑฆาต คือ เครื่องหมาย ( ์ ) ใช้วางทับตัวอักษรเพื่อฆ่าเสียงอ่าน

“การันต์” และ “ทัณฑฆาต” จึงสรุปได้ว่าไม่ใช่ตัวเดียวด้วยประการฉะนี้ แลฯ   การันต์ ไม่เท่ากับ ทัณฑฆาต    

 

 

 

รวมคำที่มีตัวการันต์

คำที่มีตัวการันต์

 

 

การันต์ ไม่เท่ากับ ทัณฑฆาต