รวมคำทับศัพท์ที่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยอัป-อัพ

รวมคำทับศัพท์ที่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยอัป-อัพ

การเขียนคำทับศัพท์ผิดเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นการเขียนเพื่อต้องการให้ออกเสียงใกล้เคียงกับภาษาเดิมของคำนั้นมากที่สุด ด้วยข้อจำกัดของเสียงและภาษาที่แตกต่างกันจึงทำให้ใครหลายคนสะกดหรือเขียนผิดไปจากหลักเกณฑ์การทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา อย่างเช่นคำว่า Update ที่หมายถึง ปรับปรุงให้ทันสมัย ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่คนมักเขียนผิดเป็น อัพเดต ซึ่งที่ถูกต้องคือ อัปเดต นอกจากนี้ยังมีคำทับศัพท์อื่นที่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วย อัป หรือ อัพ อีกด้วย และจะมีคำใดบ้างที่ควรรู้ก็มาดูกันเลย

Mark up        ทับศัพท์ว่า มาร์กอัป
Pickup truck  ทับศัพท์ว่า พิกอัป (รถยนต์)
Upgrade        ทับศัพท์ว่า อัปเกรด
Upload          ทับศัพท์ว่า อัปโหลด
Update          ทับศัพท์ว่า อัปเดต
Uppercut       ทับศัพท์ว่า อัปเปอร์คัท

 

 

 

 

ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษของราชบัณฑิตยสถานให้ใช้ ป สำหรับ p และ ต สำหรับ t ที่เป็นตัวสะกด แต่ขณะเดียวกัน ตามหลักการทับศัพท์จะอนุญาตให้ใช้ทับศัพท์ตามความนิยม แม้จะผิดหลักการทับศัพท์ก็ตาม เช่น

Makeup  ทับศัพท์ว่า เมคอัพ
Set up    ทับศัพท์ว่า เซ็ตอัพ

 


คำเหล่านี้เป็นการทับศัพท์คำจากภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเมื่อคำนั้นเข้ามาในภาษาไทย แม้บางคำจะไม่เป็นทางการแต่ก็ได้ใช้อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในการสื่อสาร หรือบนอินเทอร์เน็ตมักจะพบคำเหล่านี้ หากใช้ให้ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับการใช้ภาษาและสื่อความหมาย หวังว่าคำที่นำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่านไม่มากก็น้อย


อ่านต่อเพิ่มเติม