บทความน่ารู้

คำควบกล้ำไม่แท้ 40 คำ

คำควบไม่แท้ คือ คำควบที่ออกเสียงแต่พยัญชนะต้นตัวหน้าตัวเดียวบ้าง ออกเสียงกลายเป็นตัวอื่นไปบ้าง มี 2 ลักษณะ ไม่ออกเสียง /ร/ หรือ ออกเสียง /ซ/

ดังที่ทราบกันดีว่าในภาษาไทยจะมีคำควบกล้ำสองลักษณะ คือ คำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้ ซึ่งสร้างความสับสนให้กับหลายคนว่าแล้วคำไหนต้องอ่านอย่างไร ต้องออกเสียงควบกล้ำด้วยหรือไม่

วันนี้เราได้หาคำตอบมาไว้ให้แล้ว โดยเป็นตัวอย่างคำที่มีตัวควบกล้ำแต่ไม่ต้องออกเสียงตัวควบกล้ำ หรือที่เราเรียกว่าคำควบไม่แท้ แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าคำควบไม่แท้คืออะไร

 

คำควบกล้ำไม่แท้ หรือคำควบไม่แท้

คำควบกล้ำไม่แท้ คือ คำที่พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร จะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียงเป็นเสียงอื่นไป

 

 

 

คำควบกล้ำไม่แท้ 40 คำ

1. คำที่มีพยัญชนะต้น จ ซ ศ ส ควบกับ ร แต่จะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ไม่ออกเสียง /ร/ เช่น

 1. จริง อ่านว่า จิง
 2. ไซร้ อ่านว่า ไซ้
 3. ปราศรัย อ่านว่า ปฺรา-ไส
 4. ศรัทธา อ่านว่า สัด-ทา
 5. ศรี อ่านว่า สี
 6. เศรษฐี อ่านว่า เสด-ถี
 7. เศร้า อ่านว่า เส้า
 8. สรง อ่านว่า สง
 9. สรรเสริญ อ่านว่า สัน-เสิน
 10. สร้อย อ่านว่า ส้อย
 11. สระ อ่านว่า สะ
 12. สร่าง อ่านว่า ส่าง
 13. สร้าง อ่านว่า ส้าง
 14. เสร็จ อ่านว่า เส็ด
 15. เสริฐ อ่านว่า เสิด
 16. เสริม อ่านว่า เสิม
 17. แสร้ง อ่านว่า แส้ง
 18. อาศรม อ่านว่า อา-สม
 19. กำสรด อ่านว่า กำ-สด
 20. กำสรวล อ่านว่า กำ-สวน

 

2. คำที่มีพยัญชนะต้น ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงเป็น /ซ/ เช่น

 1. ฉะเชิงเทรา อ่านว่า ฉะ-เชิง-เซา
 2. ต้นไทร อ่านว่า ต้น-ไซ
 3. ทรง อ่านว่า ซง
 4. ทรวง อ่านว่า ซวง
 5. ทรวด อ่านว่า ซวด
 6. ทรัพย์ อ่านว่า ซับ
 7. ทรอ อ่านว่า ซอ
 8. ทราบ อ่านว่า ซาบ
 9. ทราม อ่านว่า ซาม
 10. ทราย อ่านว่า ซาย
 11. ทรุด อ่านว่า ซุด
 12. เทริด อ่านว่า เซิด
 13. แทรก อ่านว่า แซก
 14. โทรม อ่านว่า โซม
 15. ไทร อ่านว่า ไซ
 16. นนทรี อ่านว่า นน-ซี
 17. พุทรา อ่านว่า พุด-ซา
 18. มัทรี อ่านว่า มัด-ซี
 19. อินทรี อ่านว่า อิน-ซี
 20. อินทรีย์ อ่านว่า อิน-ซี


*** นอกเหนือจากนี้ คำ ทร ควบกล้ำกันที่เป็นคำยืมจากภาษาบาลีสันสกฤต จะออกเสียง /ทร/ เช่น อินทรา จันทรา นิทรา เป็นต้น

คำควบกล้ำไม่แท้ 40 คำ ไฟล์ PDF

คำควบกล้ำไม่แท้
PDF – คำควบกล้ำไม่แท้ 40 คำ
ดาวน์โหลด

 

 รู้หรือไม่?

 1. คำควบกล้ำไม่แท้ คืออะไร?

  คำควบกล้ำไม่แท้ คือ คำควบที่ออกเสียงแต่พยัญชนะต้นตัวหน้าตัวเดียวบ้าง ออกเสียงกลายเป็นตัวอื่นไปบ้าง มี 2 ลักษณะ ไม่ออกเสียง /ร/ หรือ ออกเสียง /ซ/


อ่านต่อเพิ่มเติม

คำในภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง


 หมวดหมู่ ภาษาไทย

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำควบกล้ำไม่แท้ 40 คำ"