คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "vocabulary"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  vocabulary

  แปลว่า คำศัพท์

  ตัวอย่าง เด็กสามารถท่องจำคำศัพท์ได้เพิ่มขึ้นด้วยการเล่นเกม

  เพิ่มเติม คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม

  ประเภท N

 • 2/5

  vocabulary

  แปลว่า ระบบสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ภาษาแต่ใช้ในการสื่อสารได้

  ประเภท N

 • 3/5

  vocabulary

  แปลว่า รายการคำศัพท์, คำศัพท์, กลุ่มคำศัพท์

  ประเภท N

 • 4/5

  vocabulary

  แปลว่า ศัพท์

  ตัวอย่าง พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์รวบรวมศัพท์ที่ใช้อยู่ในสาขาคอมพิวเตอร์

  เพิ่มเติม คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม

  ประเภท N

 • 5/5

  vocabulary

  แปลว่า ศัพท์แสง

  ตัวอย่าง เราต้องเรียนรู้ศัพท์แสงทางคอมพิวเตอร์ไว้บ้าง

  เพิ่มเติม คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "vocabulary"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
terminologyศัพท์เฉพาะ
technical termศัพท์เฉพาะ
buzzwordคำศัพท์เฉพาะ, ศัพท์เทคนิค
coining (new terms)การบัญญัติศัพท์
glossaryศัพท์หมวด

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน