ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "vocabulary"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  vocabulary

  แปลว่า คำศัพท์

  ตัวอย่าง เด็กสามารถท่องจำคำศัพท์ได้เพิ่มขึ้นด้วยการเล่นเกม

  เพิ่มเติม คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม

  ประเภท N

 • 2/5

  vocabulary

  แปลว่า ระบบสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ภาษาแต่ใช้ในการสื่อสารได้

  ประเภท N

 • 3/5

  vocabulary

  แปลว่า รายการคำศัพท์, คำศัพท์, กลุ่มคำศัพท์

  ประเภท N

 • 4/5

  vocabulary

  แปลว่า ศัพท์

  ตัวอย่าง พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์รวบรวมศัพท์ที่ใช้อยู่ในสาขาคอมพิวเตอร์

  เพิ่มเติม คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม

  ประเภท N

 • 5/5

  vocabulary

  แปลว่า ศัพท์แสง

  ตัวอย่าง เราต้องเรียนรู้ศัพท์แสงทางคอมพิวเตอร์ไว้บ้าง

  เพิ่มเติม คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "vocabulary"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
terminologyศัพท์เฉพาะ
technical termศัพท์เฉพาะ
buzzwordคำศัพท์เฉพาะ, ศัพท์เทคนิค
coining (new terms)การบัญญัติศัพท์
high level lexiconศัพท์สูง

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน