ภาษาอังกฤษ

underling

N

แปลว่า ลูกน้อง

Posted on by Admin

แปลว่า ปลายแถว

ตัวอย่าง สถานะของแหล่งข่าวคนนี้จะต้องมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือพอสมควร ไม่ใช่พวกปลายแถว

เพิ่มเติม คนที่ไม่มีความสำคัญ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ลูกน้อง หมายถึง:

  1. (ปาก) น. บริวาร, ผู้อยู่ในปกครองหรือใต้บังคับบัญชา, ผู้ใกล้ชิดเป็นกําลังสําคัญในการงาน.

พจนานุกรมไทย ปลายแถว หมายถึง:

  1. น. คนที่อยู่ท้ายแถว, โดยปริยายหมายถึงผู้น้อย, ผู้ที่มีความสำคัญน้อย, หางแถว ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • underling
  • underling

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "underling แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"