ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "listen to music"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    listen to music

    แปลว่า ฟังเพลง

    ประเภท V

    Listen to voicemalefemale