ภาษาอังกฤษ

interrupted

ADJ

แปลว่า ขาดตอน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ขาดตอน หมายถึง:

  1. ก. ขาดระยะกัน, ไม่ติดต่อกัน.

 ภาพประกอบ

  • interrupted

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "interrupted แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"