คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

idol

N ›

แปลว่า มิ่งขวัญ

ตัวอย่าง พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ และที่รักเคารพเทิดทูลของคนทั้งชาติ

เพิ่มเติม สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ

แปลว่า คนหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชมหรือคลั่งไคล้อย่างมาก, ฮีโร่

แปลว่า เทวรูป, รูปปั้นของพระผู้เป็นเจ้า

แปลว่า สิ่งต้องห้ามไม่ให้ได้รับการบูชาในศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว"idol" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"idol" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"idol" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"idol" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary

คำศัพท์ที่คล้ายกัน