ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "I"

- มีทั้งหมด 22 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/22

  I

  แปลว่า หม่อมฉัน

  ตัวอย่าง พระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงไว้ตอนหนึ่งว่า “ครั้งหนึ่งหม่อมฉันขึ้นไปเมืองพิษณุโลกไปถามหาของโบราณในเมืองนั้น”

  เพิ่มเติม สรรพนามบุรุษที่ 1 สำหรับแทนชื่อผู้พูด สำหรับเจ้านายที่มีศักดิ์เสมอกัน

  ประเภท PRON

  Listen to voicemalefemale
 • 2/22

  I

  แปลว่า กระผม

  ตัวอย่าง กระผมคิดว่าคุณทำถูกแล้ว

  เพิ่มเติม คำใช้แทนตัวผู้พูดเพศชาย พูดกับผู้ใหญ่, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

  ประเภท PRON

 • 3/22

  I

  แปลว่า กระหม่อม

  ตัวอย่าง กระหม่อมดีใจที่ฝ่าบาทเสด็จมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนี้

  เพิ่มเติม คำใช้แทนตัวผู้พูดเพศชาย เพ็ดทูลเจ้านายชั้นหม่อมเจ้า และพระวรวงศ์เธอที่มิได้ทรงกรม, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

  ประเภท PRON

 • 4/22

  I

  แปลว่า กู

  ตัวอย่าง กูกำลังฝันดีว่ากำลังบินอยู่พอดี

  เพิ่มเติม คำใช้แทนตัวผู้พูด ในปัจจุบันมักถือกันว่าไม่สุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

  ประเภท PRON

 • 5/22

  I

  แปลว่า ข้า

  ตัวอย่าง ข้าอยากขอความช่วยเหลือจากเจ้าสักหน่อย

  เพิ่มเติม คำสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตัวผู้พูด พูดกับผู้ที่เสมอกันอย่างเป็นกันเองหรือผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อย

  ประเภท PRON

 • 6/22

  I

  แปลว่า ข้าพระพุทธเจ้า

  ตัวอย่าง ด้วยบารมีพระปกเกล้าฯ ขอให้ข้าพระพุทธเจ้ารอดอันตรายทุกอย่าง

  เพิ่มเติม เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตัวผู้พูดกราบทูลเจ้านายชั้นสูงหรือพระเจ้าแผ่นดิน

  ประเภท PRON

 • 7/22

  I

  แปลว่า ข้าพเจ้า

  ตัวอย่าง ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ท่านเป็นผู้ดำเนินงานสำคัญครั้งนี้

  เพิ่มเติม เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตัวผู้พูด

  ประเภท PRON

 • 8/22

  I

  แปลว่า ข้าเจ้า

  ตัวอย่าง ข้าเจ้าเองก็เพิ่งมาใหม่ ยังไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน

  เพิ่มเติม เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตัวผู้พูด

  ประเภท PRON

 • 9/22

  I

  แปลว่า คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1, ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม

  ประเภท PRON

 • 10/22

  I

  แปลว่า ดิฉัน

  ตัวอย่าง ดิฉันขอกล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

  เพิ่มเติม คำใช้แทนตัวผู้พูดเพศหญิง เป็นคำสุภาพ เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

  ประเภท PRON

 • 11/22

  I

  แปลว่า ดีฉัน

  ตัวอย่าง ถึงแม้ดีฉันจะเป็นผู้หญิงแต่ดีฉันก็มีเลือดนักสู้

  เพิ่มเติม คำใช้แทนตัวผู้พูด เพศหญิง เป็นคำสุภาพ

  ประเภท PRON

 • 12/22

  I

  แปลว่า ผม

  ตัวอย่าง ผมกระหายน้ำมาก

  เพิ่มเติม คําใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย ใช้พูดโดยสุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

  ประเภท PRON

 • 13/22

  I

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9

  ประเภท N

 • 14/22

  I

  แปลว่า ลูกช้าง

  ตัวอย่าง งวดนี้ขอเลขเด็ดๆ ให้ลูกช้างซักทีเถอะเจ้าพ่อ

  เพิ่มเติม คำแทนชื่อคนซึ่งพูดกับเจ้าที่เป็นผี แทนคำว่า ข้าพเจ้า

  ประเภท PRON

 • 15/22

  I

  แปลว่า อัญขยม

  ประเภท PRON

 • 16/22

  I

  แปลว่า อาตมภาพ

  ตัวอย่าง อาตมภาพอยากให้ทุกฝ่ายปรองดองกัน

  เพิ่มเติม คำใช้แทนตัวผู้พูด สำหรับพระภิกษุสามเณรพูดกับคฤหัสถ์, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

  ประเภท PRON

 • 17/22

  I

  แปลว่า อาตมา

  ตัวอย่าง อาตมาไม่อยากให้ใครยึดติดในตัวอาตมาอยากให้ยึดติดในคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามากกว่า

  เพิ่มเติม คำใช้แทนตัวผู้พูด สำหรับพระภิกษุสามเณรพูดกับคฤหัสถ์, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

  ประเภท PRON

 • 18/22

  I

  แปลว่า อิฉัน

  ตัวอย่าง อิฉันอยากจะไปกับคุณด้วย

  เพิ่มเติม คำใช้แทนตัวผู้พูดเพศหญิง เป็นคำสุภาพ

  ประเภท PRON

 • 19/22

  I

  แปลว่า เกล้ากระผม

  ตัวอย่าง เกล้ากระผมยินดีรับใช้ด้วยความจงรักภักดี

  เพิ่มเติม สรรพนามบุรุษที่1 ใช้แทนตัวผู้พูด พูดกับผู้ใหญ่ด้วยความเคารพมาก หรือกับพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์

  ประเภท PRON

 • 20/22

  I

  แปลว่า เกล้ากระหม่อม

  ตัวอย่าง เกล้ากระหม่อมขอรับพระบรมราชโองการไว้เหนือเกล้า

  เพิ่มเติม สรรพนามบุรุษที่1 ใช้แทนตัวผู้พูดเพศชาย เพ็ดทูลพระอนุวงศ์ชั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ, พระวรวงศ์เธอที่ทรงกลม และสมเด็จพระสังฆราช

  ประเภท PRON

 • 21/22

  I

  แปลว่า เรา

  ตัวอย่าง เราคิดว่าอาจารย์ไม่น่าจะว่างนะ

  เพิ่มเติม สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนผู้พูด

  ประเภท PRON

 • 22/22

  I

  แปลว่า เสียงสระในภาษาอังกฤษ

  ประเภท N