ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "do not"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  do not

  แปลว่า อย่า

  ตัวอย่าง เวลาซื้อของอย่าเชื่อผู้ขาย ร้อยทั้งร้อยเขาต้องบอกว่าของเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้

  เพิ่มเติม คำประกอบกริยาบอกความห้ามหรือไม่ยอมให้ทำการต่างๆ

  ประเภท AUX

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "do not"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
don'tไม่ (คำย่อของ do not)
do not hastenไม่รีบร้อน
do not limitไม่จำกัด
do not mindไม่ถือสา
not do as intendedเสียความตั้งใจ
notมิ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "AUX" เหมือนกับ "do not"   ได้แก่