ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "dict."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dict.

    แปลว่า คำย่อของ dictation, dictator หรือ dictionary

    ประเภท ABBR

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "dict."   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
dictatorจอมบงการ
dictationการเขียนตามคำบอก
dictionaryปทานุกรม
abbreviate toย่อ, ย่อคำ, ย่อว่า, ย่อเป็น
thursdayพฤหัส

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "ABBR" เหมือนกับ "dict."   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน