ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "could"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  could

  แปลว่า อาจ

  ตัวอย่าง พิษในน้ำมันละหุ่งนั้นอาจแยกออกได้

  เพิ่มเติม คำช่วยกริยาบอกความคาดคะเน

  ประเภท AUX

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  could

  แปลว่า กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can, สามารถ

  ประเภท AUX

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "could"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
could do withต้องการ, ได้ประโยชน์จาก
so quiet you could hear a pin dropเงียบมาก
so still you could hear a pin dropเงียบมาก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "AUX" เหมือนกับ "could"   ได้แก่