ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "clerkly"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    clerkly

    แปลว่า ที่เกี่ยวกับงานธุรการ

    ประเภท ADJ

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "clerkly"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
general affairsงานธุรการ
clericalที่เกี่ยวกับงานศาสนา
banquetingเกี่ยวกับงานเลี้ยง
quarrel with one's bread and butterมีปัญหาเกี่ยวกับงาน
bridalเกี่ยวกับงานแต่งงาน, เกี่ยวกับเจ้าสาว
artที่เกี่ยวกับงานศิลป์
menialเกี่ยวกับงานที่ต่ำต้อย, ซึ่งเป็นงานที่ชั้นต่ำ, เกี่ยวกับงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ
functionalเกี่ยวกับการทำงาน, เกี่ยวกับการทำหน้าที่
occupationalซึ่งเกี่ยวกับอาชีพ, ซึ่งเป็นอาชีพ, เกี่ยวกับการงานที่ปฏิบัติ