ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "brought"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    brought

    แปลว่า กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา bring

    ประเภท VT

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "brought"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
gaveกริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา give
grewกริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา grow
layกริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา lie
knewกริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา know
brokeกริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา break, แตกหัก
leantกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lean
ledกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lead
leftกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา leave
kneltกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา kneel