ภาษาอังกฤษ

aforementioned

ADJ

แปลว่า ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว, ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น, ดังที่กล่าวมา

Posted on by Admin

DET

แปลว่า ดังกล่าว

ตัวอย่าง ภาพเขียนดังกล่าวไม่น่าเป็นกิจกรรมของมนุษย์ยุคหินกลาง

เพิ่มเติม ที่ได้กล่าวถึงมาก่อนหน้านี้แล้ว

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • aforementioned
  • aforementioned

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "aforementioned แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"