ภาษาอังกฤษ

addition

N

แปลว่า การเพิ่มเติม, การต่อเติม, การเสริม

Posted on by Admin

แปลว่า สิ่งที่เพิ่ม, สิ่งที่เติม, สิ่งที่เสริม

Posted on by Admin

แปลว่า การบวก

Posted on by Admin

แปลว่า ส่วนเสริม

ตัวอย่าง หนังสือนี้เป็นเพียงส่วนเสริมที่เพิ่มจากหลักสูตร

Posted on by Admin

แปลว่า การพ่วง

Posted on by Admin

แปลว่า การเพิ่มเติม

ตัวอย่าง การเพิ่มเติมหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น

เพิ่มเติม การทำให้มีจำนวนหรือปริมาณมากขึ้น

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย การบวก หมายถึง:

  1. การนำจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปมารวมกันแล้วมีจำนวนเพิ่มขึ้น

 ภาพประกอบ

  • addition
  • addition
  • addition
  • addition
  • addition
  • addition

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "addition แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"