ภาษาอังกฤษ

Adam's apple

N

แปลว่า ลูกกระเดือก

ตัวอย่าง ต่อมไทรอยด์ตั้งอยู่บริเวณลูกกระเดือก

เพิ่มเติม ส่วนของกล่องเสียง มีลักษณะโปนออกมากลางลำคอเหนือท่อลม เห็นได้ชัดในผู้ชาย

Posted on by Admin

แปลว่า กระเดือก

ตัวอย่าง ผู้ชายมีกระเดือกใหญ่กว่าผู้หญิง

เพิ่มเติม ส่วนของกล่องเสียง มีลักษณะโปนออกมากลางลำคอเหนือท่อลม

Posted on by Admin

แปลว่า ลูกกระเดือก

Posted on by Admin

แปลว่า ลูกกระเดือก

ตัวอย่าง มีความเชื่อว่าพวกผู้ชายมีลูกกระเดือกเพราะอาดัมกลืนผลไม้ที่หวงห้ามไป

เพิ่มเติม ส่วนอวัยวะเป็นก้อนแข็งที่ในคอ อยู่เหนือหลอดลม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ลูกกระเดือก หมายถึง:

  1. น. ส่วนของกล่องเสียง มีลักษณะโปนออกมากลางลําคอเหนือท่อลม เห็นได้ชัดในผู้ชาย.

พจนานุกรมไทย กระเดือก หมายถึง:

  1. (ปาก) ก. กลืนอย่างลําบาก เช่น กระเดือกไม่ลงคอ เต็มกระเดือก.

  2. น. ส่วนของกล่องเสียง มีลักษณะโปนออกมากลางลำคอเหนือท่อลม เห็นได้ชัดในผู้ชายเรียกว่า ลูกกระเดือก.

 ภาพประกอบ

  • Adam's apple
  • Adam's apple
  • Adam's apple
  • Adam's apple

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "Adam's apple แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"