ภาษาอังกฤษ

acquaintance

N

แปลว่า ความรู้, ประสบการณ์

Posted on by Admin

แปลว่า คนรู้จัก, คนที่รู้จักกันแต่ไม่คุ้นเคยนัก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • acquaintance
  • acquaintance

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "acquaintance แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"