ภาษาอังกฤษ

accumulation

N

แปลว่า การเก็บสะสม, การพอกพูน, การรวมตัวกันมากขึ้น, การเพิ่มจำนวนมากขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า การหมักหมม

ตัวอย่าง การหมักหมมเสื้อผ้าที่ใช้แล้วไว้นานๆ อาจทำให้เกิดเชื้อราได้

เพิ่มเติม การที่สิ่งเหลือใช้หรือสิ่งสกปรกคั่งค้างสะสม

Posted on by Admin

แปลว่า การสั่งสม

ตัวอย่าง การสั่งสมความดีเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง

เพิ่มเติม การรวบรวมสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เพิ่มจำนวนหรือปริมาณขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า ของที่เก็บสะสม, ของที่รวบรวมไว้

Posted on by Admin

แปลว่า การเพิ่มของผลกำไร

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • accumulation
  • accumulation
  • accumulation
  • accumulation
  • accumulation

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "accumulation แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"