ภาษาอังกฤษ

according to

PREP

แปลว่า ตามแต่, ตามที่, ตาม

Posted on by Admin

แปลว่า ที่กำหนดโดย, ตามข้อกำหนดของ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • according to
  • according to

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "according to แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"