ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "(above and) beyond the call of duty"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (above and) beyond the call of duty

    แปลว่า นอกหน้าที่, นอกเหนือความรับผิดชอบ

    ประเภท IDM

    Listen to voicemalefemale