ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "100 grams"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  100 grams

  แปลว่า ขีด

  ตัวอย่าง น้องซื้อเนื้อทอดทานวันละ 3 ขีด

  เพิ่มเติม ลักษณนามของน้ำหนัก 100 กรัม หรือ 1 ใน 10 ของกิโลกรัม

  ประเภท CLAS

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "100 grams"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
cross offขีดฆ่าออก, ขีดออก
cross outขีดฆ่าออก, ขีดออก
limitขีดสูงสุด, ขีดสุด
strike outขีดออก, ขีดฆ่า
strike throughขีดออก, ขีดฆ่า
rule outขีดทับ, ขีดออก
scratchขีด
peakขีดสุด
hundredหนึ่งร้อย, 100