ภาษาไทย

อย่างหลากหลาย

ADV

ภาษาอังกฤษ diversely

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ micellaneously

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ varietally

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อย่างหลากหลาย
  • อย่างหลากหลาย
  • อย่างหลากหลาย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "อย่างหลากหลาย ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"