ภาษาไทย

อย่างก้าวก่าย, อย่างล่วงล้ำ, อย่างรบกวน

ADV

ภาษาอังกฤษ intrusively

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อย่างก้าวก่าย, อย่างล่วงล้ำ, อย่างรบกวน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "อย่างก้าวก่าย, อย่างล่วงล้ำ, อย่างรบกวน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"