ภาษาไทย

ผลที่ตามมา, ควันหลง

N

ภาษาอังกฤษ aftermath

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผลที่ตามมา, ควันหลง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผลที่ตามมา, ควันหลง ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"