ภาษาไทย

นักโฆษณา

N

ภาษาอังกฤษ advertiser

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ adman

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ propagandist

เพิ่มเติม ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโฆษณา

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • นักโฆษณา
  • นักโฆษณา
  • นักโฆษณา

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "นักโฆษณา ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"