ภาษาไทย

ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ)

IDM

ภาษาอังกฤษ keep someone on the boil

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ) ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"