ภาษาไทย

ต่อมหมวกไต

N

ภาษาอังกฤษ adrenal gland

ตัวอย่าง ในร่างการคนเรามีต่อมหมวกไต 2 ต่อม รูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยมหรือรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่สองข้าง

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ adrenal gland

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ต่อมหมวกไต
  • ต่อมหมวกไต

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ต่อมหมวกไต ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"