ภาษาไทย

จดอย่างเร็ว, บันทึกอย่างเร็ว, รีบจด

PHRV

ภาษาอังกฤษ jot down

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • จดอย่างเร็ว, บันทึกอย่างเร็ว, รีบจด

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "จดอย่างเร็ว, บันทึกอย่างเร็ว, รีบจด ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"