ภาษาไทย

คนกลุ่มน้อย, ชนกลุ่มน้อย, เสียงข้างน้อย, ส่วนน้อย

N

ภาษาอังกฤษ minority

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คนกลุ่มน้อย, ชนกลุ่มน้อย, เสียงข้างน้อย, ส่วนน้อย

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คนกลุ่มน้อย, ชนกลุ่มน้อย, เสียงข้างน้อย, ส่วนน้อย ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"