ภาษาไทย

ก้าวก่าย, แทรกแซง, เข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น

VI

ภาษาอังกฤษ interfere

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ก้าวก่าย, แทรกแซง, เข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ก้าวก่าย, แทรกแซง, เข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"