ภาษาไทย

การแยกออก

N

ภาษาอังกฤษ cleavage

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ isolation

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การแยกออก
  • การแยกออก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "การแยกออก ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"