ภาษาไทย

กระตุกขึ้น, สะบัดขึ้น, ดึงขึ้น

PHRV

ภาษาอังกฤษ jerk up

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กระตุกขึ้น, สะบัดขึ้น, ดึงขึ้น

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กระตุกขึ้น, สะบัดขึ้น, ดึงขึ้น ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"