ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "weak"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  weak

  ความหมายคล้ายกันกับ weak

  แปลว่า อ่อนแอ

  ความหมายคล้ายกันกับ weak

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "weak"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
frailweak
fragileweak
limpweak
feebleweak
punyweak
scrawnyweak

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "weak" เหมือนกับ "weak"   ได้แก่