คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "understand"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  understand

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า ทำความเข้าใจ

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

 • 2/2

  understand

  ความหมายคล้ายกันกับ understand

  แปลว่า ทำความเข้าใจ

  ความหมายคล้ายกันกับ understand

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "understand"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
discoverlearn
gatherlearn
learnlearn
ascertainlearn
recognizeunderstand
acquirelearn
comprehendunderstand
graspunderstand

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "learn" เหมือนกับ "understand"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน