ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "understand"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  understand

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า ทำความเข้าใจ

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  understand

  ความหมายคล้ายกันกับ understand

  แปลว่า ทำความเข้าใจ

  ความหมายคล้ายกันกับ understand

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "understand"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
discoverlearn
gatherlearn
learnlearn
ascertainlearn
recognizeunderstand
acquirelearn
comprehendunderstand
graspunderstand

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "learn" เหมือนกับ "understand"   ได้แก่