ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "noise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  noise

  ความหมายคล้ายกันกับ noise

  แปลว่า เสียงรบกวน

  ความหมายคล้ายกันกับ noise

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "noise"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
clamornoise
blarenoise
clatternoise
racketnoise
blastnoise
uproarnoise

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "noise" เหมือนกับ "noise"   ได้แก่