ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "need"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  need

  ความหมายคล้ายกันกับ need

  แปลว่า ความต้องการ

  ความหมายคล้ายกันกับ need

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "need"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
call forneed
necessitateneed
wantneed
requireneed
essentialneed

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "need" เหมือนกับ "need"   ได้แก่