ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "grand"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  grand

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า แกรนด์

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "grand"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
biggreat
enormousgreat
greatgreat
vastgreat
largegreat
hugegreat
immensegreat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "great" เหมือนกับ "grand"   ได้แก่