ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "form"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  form

  ความหมายคล้ายกันกับ form

  แปลว่า แบบฟอร์ม

  ความหมายคล้ายกันกับ form

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "form"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
make upform
shapeform
figureform
appearanceform

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "form" เหมือนกับ "form"   ได้แก่