ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "feeble"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  feeble

  ความหมายคล้ายกันกับ weak

  แปลว่า เบาบาง

  ความหมายคล้ายกันกับ weak

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "feeble"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
frailweak
weakweak
fragileweak
limpweak
punyweak
scrawnyweak

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "weak" เหมือนกับ "feeble"   ได้แก่