ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "danger"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  danger

  ความหมายคล้ายกันกับ danger

  แปลว่า อันตราย

  ความหมายคล้ายกันกับ danger

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "danger"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
hazarddanger
menacedanger
perildanger
riskdanger
threatdanger
jeopardydanger

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "danger" เหมือนกับ "danger"   ได้แก่