Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน รวม 50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. accurate
  ความหมายคล้ายกันกับ right
 2. adjust
  ความหมายคล้ายกันกับ change
 3. amazing
  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous
 4. angry
  ความหมายคล้ายกันกับ mad
 5. awe-inspiring
  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous
 6. bear
  ความหมายคล้ายกันกับ bear
 7. before
  ความหมายคล้ายกันกับ before
 8. begin
  ความหมายคล้ายกันกับ begin
 9. big
  ความหมายคล้ายกันกับ fat
 10. birth
  ความหมายคล้ายกันกับ birth
 11. career
  ความหมายคล้ายกันกับ job
 12. change
  ความหมายคล้ายกันกับ change
 13. depart
  ความหมายคล้ายกันกับ go
 14. discover
  ความหมายคล้ายกันกับ find
 15. display
  ความหมายคล้ายกันกับ show
 16. earlier than
  ความหมายคล้ายกันกับ before
 17. eat
  ความหมายคล้ายกันกับ eat
 18. fantastic
  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous
 19. fat
  ความหมายคล้ายกันกับ fat
 20. food
  ความหมายคล้ายกันกับ food
 21. go
  ความหมายคล้ายกันกับ go
 22. happy
  ความหมายคล้ายกันกับ happy
 23. hard
  ความหมายคล้ายกันกับ hard
 24. have
  ความหมายคล้ายกันกับ have
 25. have fun
  ความหมายคล้ายกันกับ play
 26. hold
  ความหมายคล้ายกันกับ have
 27. ill
  ความหมายคล้ายกันกับ ill
 28. innovative
  ความหมายคล้ายกันกับ new
 29. keep trying
  ความหมายคล้ายกันกับ continue
 30. kind
  ความหมายคล้ายกันกับ kind
 31. leave
  ความหมายคล้ายกันกับ go
 32. loads of
  ความหมายคล้ายกันกับ many
 33. nice
  ความหมายคล้ายกันกับ kind
 34. not in use
  ความหมายคล้ายกันกับ vacant
 35. not taken
  ความหมายคล้ายกันกับ vacant
 36. occupation
  ความหมายคล้ายกันกับ job
 37. prior to
  ความหมายคล้ายกันกับ before
 38. repair
  ความหมายคล้ายกันกับ fix
 39. sad
  ความหมายคล้ายกันกับ glum
 40. small
  ความหมายคล้ายกันกับ little
 41. start
  ความหมายคล้ายกันกับ begin
 42. story
  ความหมายคล้ายกันกับ story
 43. tall
  ความหมายคล้ายกันกับ high
 44. tryout
  ความหมายคล้ายกันกับ trial
 45. understand
  ความหมายคล้ายกันกับ learn
 46. very soon
  ความหมายคล้ายกันกับ just
 47. walk
  ความหมายคล้ายกันกับ walk
 48. wonderful
  ความหมายคล้ายกันกับ marvelous
 49. work
  ความหมายคล้ายกันกับ job
 50. worth
  ความหมายคล้ายกันกับ value

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 50 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่